top of page

Հիգիենա

 

Հիգիենա, գիտություն առողջության մասին, որն ուսումնասիրում է շրջակա միջավայրի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա և մշակում միջոցառումներ միջավայրի վնասակար ազդեցության և հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով:

Հիգիենայի ուսումնասիրության օբյեկտներն են շրջակա միջավայրի գործոնները (ֆիզիկական, քիմիական, կենսաբանական և այլն):

Ֆիզիկական գործոններն են օդի ջերմաստիճանը, խոնավությունը և շարժումը, մթնոլորտային ճնշումը, արևային ճառագայթումը, աղմուկը, վիբրացիան և այլն:

Քիմիական գործոնների ներգործությունը արտահայտվում է շրջակա միջավայրի գործոնների բաղադրիչ մաս հանդիսացող զանազան նյութերի (օդ, ջուր և այլն) ազդեցությամբ մարդու օրգանիզմի վրա:

Կենսաբանական գործոններն են ախտածին մանրէները, որդերը, ճիճուները, տզերը, մոծակները, որոնց ներգործությունը մարդու վրա կարող է տարբեր հիվանդությունների պատճառ դառնալ:

Կարևոր են նաև կյանքի պայմաննները` աշխատանքի բնույթը, սնունդը, բնակվելու պայմանները և այլն:

Հին Եգիպտոսում, դեռևս մ.թ. 1500 տարի առաջ կատարվում էին ճահճային տարածքների չորացում, գոյություն ունեին փողոցների, տների խնամքի և աղբի հեռացման տարրական դրսևորումներ, ջրամատակարարում: 

Հիպոկրատը իր "Օդերի, ջրերի և տեղանքների մասին" տրակտատում նշել է շրջակա միջավայրի գործոնների ազդեցության մասին, կապել դրանք հիվանդությունների առաջացման հետ: 

Հին Հունաստանում պահվում էր հատուկ "սանիտարական պոլիցիա", որը հսկողություն էր սահմանում տների կառուցման, սննդի և հեղուկների վաճառքի նկատմամբ:

Մեր թանգարանում պահվում են բազմաթիվ հիգիենիկ պարագաներ, որոնցից են լողանալու, լվացվելու և ատամների խնամքի պարագաները, վարսավիրական ու սափրվելու պարագաները և այլն:

Ըստ Վիքիպեդիայի

bottom of page