Պեղածո նյութեր

 

Թանգարանում պահվում են Հայաստանի տարբեր շրջաններից հայտնաբերված պեղածո նյութեր` կենդանիների և մարդու ոսկրեր, կավե ամանների կտորտանք, քարե աղորիքներ և այլն, որոնք գտնվել են պատահականորեն (շինարարական աշխատանքներ կատարելիս) կամ պեղումներից հետո լքված տարածքներում, կամ ձեռք են բերվել Երևանի ,,Վերնիսաժ’’ կոչվող շուկայից: Այդ նյութերի մեջ երբեմն կարելի է գտնել ,,բժշկության’’ հետքեր, օրինակ գանգոսկրի վրա հիվանդության հետևանքով առաջացած անցք, սրունքոսկրի կոտրվածքի ու սերտաճման կոշտուկ, կավե բաժակ, որով հավանաբար ջուր կամ դեղ է խմել հիվանդը և այլն:  

Կճուճիկ
Կճուճիկ

Կճուճիկ, կավ, մ.թ.ա. 1-ին հազարամյակ

Սափոր
Սափոր

Սափոր, կավ, Մեծամոր, մ.թ.ա. 1-ին հազարամյակ

Մարդու գանգ և վերջույթների ոսկրեր
Մարդու գանգ և վերջույթների ոսկրեր
Բաժակ
Բաժակ

Բաժակ, կավ, մ.թ.ա. 3-րդ հազարամյակ

Քրեղան
Քրեղան

Քրեղան խորը, կավ, մ.թ.ա. 1-ին հազարամյակ

Քրեղան
Քրեղան

Քրեղան, կավ, մ.թ.ա. 1-ին հազարամյակ

Մարդու գանգ
Մարդու գանգ
Գավաթ
Գավաթ

Գավաթ միականթ, կավ, մ.թ.ա. 3-րդ հազարամյակ

Կճուճ
Կճուճ

Կճուճ, կավ

Ծեծիչներ
Ծեծիչներ

Ծեծիչներ, քար, Շենգավիթ, բրոնզի դար

Գավաթ
Գավաթ

Գավաթ փոքր միականթ, կավ, մ.թ.ա. 1-ին հազարամյակ

Եղջյուր
Եղջյուր

Եղջյուր

Անոթ
Անոթ

Անոթ միականթ, թերի, կավ, կանաչ ջնարակված, ուշ միջնադար

Գավաթ
Գավաթ

Գավաթ միականթ, կավ, մ.թ.ա. 1-ին հազարամյակ

Սափոր
Սափոր

Սափոր միականթ, կավ մ.թ.ա. 1-ին հազարամյակ

Կճուճ
Կճուճ

Կճուճ, կավ, մ.թ.ա. 1-ին հազարամյակ

Քրեղան
Քրեղան

Քրեղան, կավ, մ.թ.ա. 1-ին հազարամյակ

Կճուճ
Կճուճ

Կճուճ երկկանթ, կավ,

Կճուճ
Կճուճ

Կճուճ, երկկանթ, կավ, կանաչ ջնարակված, միջնադար

Շան գանգ
Շան գանգ

Շան գանգ

Մարդու գանգ
Մարդու գանգ

Մարդու գանգ, ճակատոսկրի ձախ հոնքի միջնամասում կա հիվանդության հետևանքով առաջացած անցք, Մասիսի շրջան գ. Ջրահովիտ, մ.թ.ա. 3-րդ հազարամյակ: Ամբողջական կմախքը 1983 թ. թանգարանին է նվիրել պեղումները իրականացնող հնագիտական խմբի ղեկավար Էմմա Խանզադյանը:

Կճուճ
Կճուճ

Կճուճ, կավ մ.թ.ա. 1-ին հազարամյակ

Թասիկ
Թասիկ

Թասիկ, կավ, մ.թ.ա. 1-ին հազարամյակ

Կճուճ
Կճուճ

Կճուճ, կավ, մ.թ.ա. 1-ին հազարամյակ

Կճուճ
Կճուճ

Կճուճ եղունգանախշ, կավ մ.թ.ա. 1-ին հազարամյակ

Կավանոթ և սափոր
Կավանոթ և սափոր

Կավանոթ քրեղանատիպ խորը, կավ, մ.թ.ա. 1-ին հազարամյակ Սափոր միականթ, կավ, Գորիսի շրջան. գ. Հարժիս, մ.թ.ա. 1-ին հազարամյակ

Կճուճ
Կճուճ

Կճուճ երկկանթ, կավ, մ.թ.ա. 3-րդ հազարամյակ

Մարդու գանգ
Մարդու գանգ

Մարդու գանգ

Կճուճ
Կճուճ

Կճուճ ուռուցիկ, կավ, մ.թ.ա. 2-րդ հազարամյակ

Կճուճ
Կճուճ

Կճուճ եղունգանախշ, կավ մ.թ.ա. 1-ին հազարամյակ

1/1