Կոնտակտային տվյալներ

Երևան, Շենգավիթի շրջան, Արշակունյաց 44/1, մուտք 4, բն. 43
Հեռ. 093 30 92 37
Ереван, Шенгавитский район, Аршакуняц 44/1, под.4, кв.43
Тел. 093 30 92 37
 
Yerevan, Shengavit, Arshakunyats 44/1, 4, 43 Tel. 093 30 92 37

 

© 2014 (c) Հայ Բժշկության Թանգարան

  • Facebook Classic