Ապակյա դեղասրվակներ, 20-րդ դ.

1836թ. աշխարհում առաջինը լեհահայ դեղագետ և քիմիկոս Թեոդոր Թորոսևիչը ապացուցեց, որ լաբորատոր նպատակներով ավելի արդյունավետ է կիրառել դեղնաշագանակագույն ապակին, քանի որ այդ ապակուց պատրաստված դեղասրվակները միջի նյութը պահպանում են լույսի քայքայիչ ազդեցությունից: 1